Geschiedenis

De Vogelpiek is opgericht in 1962 door Leo Magnus, Piet Compiet en Frans Amendt. Frans Amendt (Limburger van origine) was al eerde oprichter van Carnaval de Lamsoren in Lamswaarde, en in 1962 dus ook de man die de eerste aanzet gaf tot het oprichten van "de Vogelpiek". De eerste activiteiten werden gehouden in café het Wapen van Zeeland van Piet Compiet. De eerste optocht was een feit en werd verreden met slechts 1 wagen die de Beatles uitbeeldde. Deze wagen werd gemaakt en bemand door het toenmalige bestuur dat bestond uit: Frans Amendt, Leo Magnus, Piet Compiet, R de Guytenare, Wim de Maat, Nico Goossen en J. de Beule. In 1964 is er een bestuurswijziging gekomen. De heren de Maat en Goossen werden opgevolgd door Ben de Schepper en Wim Blomaart. In 1965 is men verhuisd van de kleine zaal in café het wapen van zeeland naar de enorme grote hal van het toen failliete textielbedrijf Meyrinck en co. In deze zaal ging men toen feesten organiseren, soms wel tot 4 maal per jaar met voor die tijd klinkende namen als: Trio hellinique, Gert en Hermien, Corrie en de Rekels, Ciska Peters, Ronnie Tober, de zangeres zonder Naam en Unit Gloria met Robert long. Eén keer heeft het publiek het in al die jaren laten afweten. Namelijk in het jaar dat Unit Gloria optrad waar toen slechts een twintigtal bezoekers op af kwamen. Alle andere feesten werden massaal bezocht. In het bestuur waren inmiddels de heren Willy Sponselee en Willy Mahu toegetreden. In die periode stonden ook op het programma grote miss verkiezingen en ontdek de ster wedstrijden waarbij de deelnemers telkens ieders verwachtingen ver overtroffen. Helaas kwam aan de feesten in de enorme fabriekshal, door verkoop aan Meybro caravans, een einde en moest men noodgedwongen op zoek naar een andere locatie die men vond in het verenigingsgebouw op Rapenburg. Toen is Jo Scheerders toegetreden in het bestuur en hij stelde zijn garage van zijn transportbedrijf ter beschikking voor de feesten en karnaval. De zaal werd op een fantastische manier ingericht, dit alles naar ontwerp van Wim Blommaart. Doch om alles in goede orde te laten verlopen werden er op aanraden van de toenmalige burgemeester Molthof toiletten en een garderobe gebouwd. Dit alles met materialen van de inmiddels afgebrande fabriek waar voorheen de feesten van de Vogelpiek werden georganiseerd. Voor het bestuur hield dit in op zondag stenen bikken en materialen verzamelen, dit alles onder de bezielende leiding van de opperstalmeester bij de Vogelpiek: Bert Jonkheym. Na diverse orkesten te hebben gehad op de feestavonden, waaronder de toen in Zeeuws-Vlaanderen zeer beroemde Everly stars, werden in 1970 the Yanky Doodle Sassions aangetrokken. (toen nog the Concords geheten) The Yanky Doodle Sassions hebben 14 jaar lang de muziek verzorgd tijdens de feesten en karnaval. Er werd een speciale outfit ontworpen door Wim Blomaart bestaand uit een rood/wit geblokte boerenkiel afgezet met gouden biezen en knopen met daarbij een passend petje. Dit alles om tijdens de officiële gelegenheden en feesten goed voor de dag te komen. Een attractie tijdens de feestavonden in die tijd was een groot orgel achter in de zaal. Waarin op een bepaald moment het boek (waar de muziek op stond) achterstevoren in het orgel werd gelegd en het orgel dus de muziek achterste voren afspeelde. Dit tot grote hilariteit van het aanwezige publiek. Omdat bij karnaval nu ook eenmaal onderscheidingen moesten worden uitgereikt, had men enkele hoefijzers van firma Kerckaert op de kop getikt en netjes voorzien van een kleurtje en een ketting (Waaraan men wel een stier kon vast zetten). Zo had men dus een goedkope maar o zo zware onderscheiding gevonden voor de leden van de Vogelpiek.

In 1973 bij het eerste lustrum werd het aanwezige publiek 1 uur gratis drinken aangeboden. In 1974 is de vereniging officieel omgezet in Stichting karnaval "de Vogelpiek" waarna het bestuur op zoek is gegaan naar versterking in de vorm van een raad van elf. Na de kandidaten gewikt en gewogen te hebben was in november 1977 het moment aangebroken om de eerst raad van elf met champetter, hofdames en prins Fuut 1e (in het dagelijkse leven Ben(ny) Burm) aan het publiek voor te stellen. De raad in mooie blauwe blazer en de prins daarbij in een passend prinsenpak. Die avond verliep niet geheel vlekkeloos, want tijdens het voorstellen van de raad viel een van de voorgestelde raadsleden van het podium en moest vroegtijdig naar huis vervoerd worden. In 1979 achtte het toen bekende zevental de tijd gekomen om af te treden en de stichting karnaval de Vogelpiek over te dragen aan de jongere garde. Zodoende is er toen een volledig nieuw bestuur gevormd dat bestond uit: Voorzitter Ben Burm; Secretaris Frans Geus; Penningmeester Miel Compiet en de leden Freddy Serrarens en Huub de Maat In 1981 vond prins fuut 1e de tijd gekomen om zijn taak als prins op te geven. Zo werd in november 1981 na geheime stemming prins Fredericus(Freddy Serrarens) aan het publiek voorgesteld. In het turbulente jaar 1983 toen in Kloosterzande door de plaatselijke horeca een grote feesttent werd geplaatst en alle andere carnavalsverenigingen hun plaatselijke carnaval bedreigd zagen werd door al deze carnavalsverenigingen dat carnaval geboycot. Bij de vogelpiek stonden dat jaar bekende artiesten als Vader Abraham en de Aal op het podium en werd er tijdens een kroegentocht, waaraan meer dan 150 deelnemers mee deden, een levend varken verloot. De winnaar kreeg ook de titel mee van grootste kroegenloper. Vanaf die tijd is het traditie om met carnaval grote namen als de Deurzakkers, Nico Haak, Hanny en Peter Koelewijn op te laten treden. De 11e van de 11e in 1986 werd prins Fredericus opgevolgd door Prins Fuut 2e (Stefan de Schepper) Stefan is na een periode van 2 jaar (on)rust in 2005 nog steeds actief binnen de stichting. Echter niet als Prins want deze functie gaf hij in november 1991 over aan niemand minder dan Prins Jodocus. (Jos Duerinck). Als Prins Jodocus in 1995 na 4 jaar nog steeds de scepter zwaait in vogelwaarde mag hij als prins ons 33 jarig jubileumbal aankondigen. Het wordt een groot feest kondigt hij aan. Met voor de kinderen uit Vogelwaarde en Hengstdijk 's middags in de zaal van café ons vermaak het clowns duo kwipie en kwappie en in de feestelijk versierde zaal van transportbedrijf Scheerders 's avonds eerst een receptie, waarna een daverend carnavalsbal losbarst. Met de aanwezigheid van 11 raden van elf met hun prinsen en prinses, 4 boerenkapellen en natuurlijk ook de in 1994 opgerichte dweilband Z.D.G.K.(zonder drank geen klank) De eigen dweilband van de Vogelpiek. Verder wordt deze avond muzikaal verzorgd door het orkest The Friends. Zoals nog steeds traditie bij de Vogelpiek mogen artiesten van naam als Peter Koelewijn en de Deurzakkers niet ontbreken.

Wat ook niet ontbrak zijn de alom bekende broodjes Vogelpiek die, zoals in een oud programmaboekje stond vermeld, ter freeterij worden aangeboden. Na enkele bestuurswisselingen bestond op dat moment het bestuur uit: Voorzitter Freddy Serrarens; Secretaris Stefan de Schepper; Penningmeester Huub de Maat en de leden Johan de Vos, Gerrit van Goethem, Wim Jansen en Henny Kegels Carnaval in Vogelwaarde is uitgegroeid tot een zeer groot evenement. Was men ooit in 1962 begonnen met 1 wagen, in 1995 reden er 14 binnenwagens en enkele buitenwagens mee in de optocht. Eind 1995 kwam er een grote verandering in het bestuur, Freddy, Huub, en Henny zetten er een punt achter. Jos duerinck werd door Freddy voorgesteld als nieuwe voorzitter. Er werd beslist om met 5 bestuursleden verder te gaan. Het nieuwe bestuur dat toen ontstond; Voorzitter Jos Duerinck; Secretaris Wim Jansen; Penningmeester Stefan de Schepper en de leden Johan de Vos en Gerrit van Goethem Het was hoog tijd dat de zaal eens goed werd opgeknapt, en de Vogelpiek ging elk jaar een deel vernieuwen. In 1996 gaf Jos [jodocus] de scepter over aan Peter Dobbelaar als prins PEET en omdat Peet niet zo de van hoogte hield moest de prinsenwagen enkele meters zakken, wat dan ook weer vertraging opliep in de zaal. Na veel werk en geduld kwam er toch vordering in ons werk. De kindermiddag werd ook een groot succes ,met diverse artiesten zoals Muis en leeuw en Papa Chico. Zelfs een draaimolen was aanwezig. Ook de maandag avond werd weer drukker. De tijd van Flash Back werd verleden tijd en na Surrender werd het tijd voor de DJ`s van Het Feest en artiesten met namen zoals Harry Slinger en Jody Bernal. Er kwam weer wat schommeling in het bestuur: Stefan, Gerrit en Wim zetten er na al die jaren een punt achter. Er ontstond toen een heel ander bestuur: Voorzitter Jos Duerinck; Secretaris Henk de Waal; Penningmeester Johan de Vos en de leden Toon Vernimmen en Luc de Schepper.

Omdat Toon een vakman is op het gebied van timmeren werd de zaal flink aangepakt en kwam er een nieuwe prinsenwagen na al die jaren. Het werd een wat compacter voertuig zodat die mooi kon overwinteren in de zaal. We waren nog maar net klaar en toen kwam de vreselijke ramp in Volendam met als gevolg nieuwe veiligheid eisen van de gemeente. We konden alles veranderen en dat hebben we gelijk grof aangepakt! Er kwamen nieuwe nooduitgangen, er werd een vaste wc ruimte gecreëerd en de zolder werd ons clubgebouw. Door de grote druk op het bestuur werd het voor Johan en Luc te veel en zette er een punt achter. Deze verandering kwam hard aan. Maar na lang nadenken kwamen er toch twee nieuwe kandidaten. In 2003 kwam dus het volgende bestuur tot stand: Voorzitter en Penningmeester Jos Duerinck; Secretaris Henk de Waal en de leden Toon Vernimmen, Patrick van der Poel en Angelo van Gimst. Dit jaar met artiesten zoals The Buzz Club, Def Rhymz en Move It werd de Vogelpiek overvallen door de grote drukte. We werden zelf slachtoffer door ons succes. De zaterdagavond werd steeds drukker bezocht. Daardoor werd er een bezoekers limiet opgelegd door de gemeente, 1400 en geen man meer. In 2004 was het bestuur er uit en weer werd het bestuur veranderd. Jos werd verlost van zijn dubbele functie en gaf de voorzittershamer uit handen aan Angelo. Het bestuur bestond toen uit: Voorzitter Angelo van Gimst; Penningmeester Jos Duerinck; Secretaris Henk de Waal en de leden Patrick van der Poel en Toon Vernimmen. Ook dit jaar kwamen we weer voor een nieuw dilemma. Er kwam een gemeentelijk besluit dat alle café`s en feesttenten met carnaval om 3 uur dicht moesten. Dit hield in dat er niemand meer in mocht, maar alleen er uit. Dit was het jaar van Cowboy Billy Boem, het Feestteam en Ronald. Door de nieuwe sluitingstijd werd het dringen aan de ingang van onze feestzaal en om 23.00 uur zat de zaal vol. 1400 bezoekers en geen man meer, volgens de regels. Wat dit met zich mee bracht was dat er 200 mensen buiten moesten blijven staan. Dit tot ergernis van de Vogelpiek, jammer, maar we moeten ons helaas aan de regels houden. 2005 was het jaar van de Zware Jongens en En Gij Dan. Ook dit jaar kwamen de bezoekers op tijd, maar we moesten gelukkig niemand teleurstellen want iedereen kon er in. In 2005 was er weer een verandering in het bestuur. Henk gaf zijn functie als secretaris over aan Erwin voet. Henk blijft wel verder actief bij de vogelpiek. Er werd besloten door Loo (Angelo) om het bestuur weer naar 7 personen te brengen zoals het vroeger was. Zo konden de taken beter verdeeld worden. Zo ontstond het volgende bestuur wat er voor carnaval 2006 helemaal klaar voor is. Voorzitter Angelo van Gimst; Secretaris Erwin Voet; Penningmeester Jos Duerinck en de leden Toon Vernimmen, Rudi de Klerk, Patrick van der Poel en Frank Verbiest We staan nu in de vooravond van 44 jaar "Vogelpiek" en hopen dit op en juiste manier te besturen. En wel met een beetje goede vooruitzichten, want na zoveel regels word het echt moeilijk elk jaar weer te slagen bij de Vogelpiek. Wat er voor ons is opgericht zullen we proberen te behouden en later weer over te geven aan de jongere generatie. 2006 is het jaar dat de Vogelpiek 44 jaar bestaat en dat werd gevierd ook. Op vrijdagmiddag 20 januari werd groep 4 van basisschool de schakel uitgenodigd om langs te komen voor een excursie in zaal Scheerders. De kinderen kregen een rondleiding in de zaal en mochten op de prinsenwagen staan. Zelfs een kijkje achter de knoppen van de DJ stond op het programma. Na veel limonade en chips was er ook nog een verassing voor de school. De Vogelpiek heeft toen een nieuwe muziekinstallatie geschonken voor de nieuwbouw van de school. `S avonds was er een groot wagenbouwers bal met een optreden van de WC EXPERIENCE. Zaterdag was het de beurt aan de raden van elf uit de omgeving. De zaal was goed gevuld, maar helaas moest om 1 uur de steker er uit. Regeltjes van de gemeente dat een evenement maar tot 1 uur mag duren. We waren nog niet bij gekomen van het jubileum of karnaval 2006 stond al weer voor de deur. Zaterdag 24 februari was het weer groot bal en 's maandags was het de beurt aan MAMA'S JASJE en EDWIN ROELVINK om de sfeer er weer in te krijgen. Na al dat feesten werd de Vogelpiek diep geraakt door het verlies van Henk de Waal.

In 2007 ging de Vogelpiek met de herinneringen van het afgelopen jaar weer met frisse moet carnaval in. PRINS PEET ZWAAIDE ZIJN SCEPTER VOOR DE 11e KEER in Vogelpiekland. Naar een groot feest wilde hij nog twee jaar bij tekenen, want zo zij hij: de mooiste plaats om prins te zijn is wel Vogelwaarde. Dit jaar was er voor de kinderen een groot kinderfeest van sprookjesbos tot disco. Voor het avondprogramma kwamen de wielen van de fiets van piet van pa voorbij gezongen door HENKIE. Een zorgeloos jaar en twee avonden volle bak. Voor het eerst in jaren was ook op maandagavond de zaal weer vol. In 2008 startte de Vogelpiek met het berstuur gevormd door: voorzitter Angelo van Gimst, secretaris, Rudie de Klerk, penningmeester Jos Duerinck, materialen beheerder Toon (zaal)Vernimmen, drank meester Frank Verbiest, catering Patrick van der Poel en als nieuwe medebestuurder Peter Dobbelaar. Een programma werd opgesteld en klonk als een klokje. Voor de kindermiddag kwam niemand minder dan de bekende meidengroep KUS. Dit was ook wel te zien want wederom zat de zal weer bijna vol. Voor de avond kwamen de LAWINEBOYS. Het was een groot feest. maar helaas kregen we te horen dat dit het laatste in zaal scheerders was. Het boeltje was verkocht aan Bosman transport en het was niet meer mogelijk om carnaval in zaal Scheerders te vieren. Na ruim 40 jaar viel het doek voor de alom bekende feesttempel van de Vogelpiek. Die maandag zal niet snel vergeten worden. Met veel goede herinneringen en met veel tranen werd terug gedacht aan al die jaren. Tijdens het afscheid kwamen alle leden van de Vogelpiek op het podium. Er werd beloofd om door te gaan met het organiseren van carnaval op Vogelwaarde op wat voor manier dan ook. Dit werd enorm gewaardeerd door alle aanwezigen. Als dank voor de vele steunbetuigingen gaf de Vogelpiek de laatste rondjes drank gratis weg aan alle aanwezigen. Gelijk na carnaval 2008 werd er een begin gemaakt met het bedenken van een nieuw concept. Een gesprek met de gemeente en een speurtocht naar een andere loods liep op niets uit. WAT NU. De enige optie die nog overbleef was een tijdelijk onderkomen. Na een gesprek met Bosman transport zijn we overeen gekomen dat we, zo lang het terrein niet verkocht wordt, gebruik mogen maken van het terrein. En zo gaat de Vogelpiek verder in een geweldige feesttent. 2009: Een feesttent van 20 bij 40 meter kwam er te staan naast de wasstraat bij de firma Bosman transport. Onder het motto: LIEVER IN EEN TENT DAN THUIS OP OE KRENT. Na vele gesprekken met gemeente, brandweer, politie, milieu en handhaving was het er dan toch van gekomen. De Vogelpiek kon trots zijn. Hij had zich aan zijn woord gehouden zoals het was belooft. De Vogelpiek gaat door. Het werd een spannend jaar voor de Vogelpiek. Voor de eerste keer in zo'n tent. Alles was nieuw en alles moest opnieuw worden bedacht. Waar komt de bar en waar het podium? Waar gaan we de jassen hangen en waar komt de toilet? Hoe gaan we de tent verwarmen en hoe gaan we de stroomvoorziening regelen? We hebben geprobeerd zoveel mogelijk spullen uit zaal Scheerders te gebruiken en zo werd het toch weer de gezellige sfeer als vanouds. Al het werk werd beloond met veel complimenten en alles liep van een leien dakje. Op de zaterdag werd het gelijk druk in de tent de lange rijen buiten waren verleden tijd, want ieder kon er in. De maandagmiddag werd geopend door de bekende meidengroep DJUMBO. De kinderen hadden de dag van hun leven. Meer plek om te hossen en te springen en zelf de draaimolen paste er mooi in. De maandagavond bracht meer bezoekers dan verwacht, de tent zat tot de nok toe vol. Mede door het optreden van Fouradi en Johan Vlemmix. Het was een zeer geslaagd jaar en we kunnen de toekomst weer positief in kijken. De Vogelpiek gaat door in een Mega feesttempel.